FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / D

(annonse)

Denne side endret
6. juli 2001

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

D

drama
Fra gresk, betyr "handling". Betegner tradisjonelt tekst som er beregnet på å framføres som handling og dialog på en scene, skuespill. Ordet betegner også summen av de teaterfaglige virkemidler som skaper en teaterforestilling, noe som likestiller de andre forestillingselementene med teksten.

Ordet brukes også om pedagogiske arbeidsmetoder som bygger på at elevene lærer gjennom aktiv deltakelse og fysisk handling i motsetning til passiv tilegnelse.

I norsk videregående skole betegner drama en studieretning med fag som gir teaterfaglig kompetanse eller utnytter teaterfaglig kompetanse på andre samfunnsområder: Drama, teaterproduksjon, teaterkunnskap, bevegelsesforming, Drama og samfunn. Studieretningen er organisert som del av felles grunnkurs musikk-dans-drama første år, og med fordypning gjennom videregående kurs 1 og 2 andre og tredje år. Gjennomført studieretning gir allmenn studiekompetanse. Studieretningen ble innført i 1994 som del av Reform 94 og ga teater en ny og utvidet plass i norsk videregående skole. Dette har gitt et økt rekrutteringsgrunnlag for teaterfag i høyere utdanning og for teaterlivet i Norge mer allment.

I dagligtalen brukes uttrykket drama om hendelser som har voldsom, spennende eller konfliktfylt karakter.

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no