FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / K

(annonse)

Denne side endret
26. februar 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

K

karneval
Ordet kommer fra italiensk carne vale som betyr "kjøtt farvel". Folkelig teaterform med røtter i Middelalderen. Den var knyttet til den katolske kirkens feiring av fasten med fastelavenssøndag, rosemandag og fetetirsdag, seks uker før feiringen av påske med palmesøndag og Jesu lidelseshistorie. I fasten skulle de troende unngå utskeielser av alle slag, blant annet avstå fra å spise kjøtt. Før fasten satte inn skulle man slå seg skikkelig løs, med forkledning, dans, moro, mat og drikke i store mengder. Trolig har kirken tatt over mer opprinnelige hedenske vårfester, og satt dem inn i en kristen sammenheng. Narrefestene kan også trolig knyttes til karnevalet. Begrepet kan også avledes fra det latinske carrus navalis som betyr "sjøkjerre". Holdepunkter til en slik forståelse finnes i den sentrale karnevalsbyen Venezia. Åpningsopptrinnet viser her de dødes sjeler som vender tilbake i skikkelse av hvitkledde narrer i et skip som trekkes på land. Henvisninger til skip og skipskjerrer finnes både i gresk, germansk og norrøn myteverden. Karnevalet feires også idag i ulike former i store deler av verden, primært i den katolske kirkens områder, men også utover disse.

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret. (134-141).

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no