ANNONSERING / Vanlige annonser

Denne side endret
9.mai 2010

HOVEDSIDE
Om Teaternett
ANNONSERING
Vanlige annonser
Web-plakat
Priser
SØKVanlige annonser på Teaternett

Se under bildet for tekst-informasjon

En vanlig annonse består av et bilde (gif eller jpg-format) som man kan klikke på for å bli sendt til annonsørens side. Vi har fire formater på forsiden.

  • Banner annonse, forside; 640 x 150 pixler.   
  • Board-annonse; 150 x 400 pixler (kan også være høyere etter særlig avtale).
  • Top-board; 150 x 300 pixler.
  • Plakat-annonse, 290 x 250 pixler.

Nødvendig informasjon
 

  • gif- eller jpg-bilde som annonsen skal bestå av. Bør ikke overstige 40 kb.
  • link som publikum skal følge når de klikker på annonsen. Selve annonsen bør ikke inneholde for mye informasjon, men ved å klikke på annonsen bør man komme til en side der all relevant informasjon dukker opp. Har man ikke slik side, bør man vurdere web-plakat, dvs. en side som vi setter opp.

Vi vil sterkt anbefale at annonsøren selv lager annonsen, for å sikre at den fremstår slik man ønsker.

Kontaktinformasjon

teaternett@teaternett.no

* Til informasjon om web-plakat
* Til prisinformasjon


Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Torstadvegen 46, 2335 Stange
Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no