ANNONSERING / Priser

Denne side endret
9. mai 2010

HOVEDSIDE
Om Teaternett
ANNONSERING
Vanlige annonser
Web-plakat
Priser
SØKPriser   pr. 9/5-2010:
 

Vanlige annonser - alle priser inkl. mva:

Type annonse Pris pr. måned (minimum) på forside, inkl. mva Pris pr. måned på undersidene, inkl. mva
Stort banner, oppe 3000,- Kun forside
Plakat-annonse Etter avtale Kun forside
Board-annonse Etter avtale Etter avtale
Top-board Etter avtale Kun forside
Lite banner, oppe Kun undersider Etter avtale
Knapp-annonse, oppe Kun undersider Etter avtale

Hjelp til utforming av annonse er minimum kr. 1000,- noe som dekker en times arbeid. Dette er vanligvis nok til en enkel annonse med tekst og enkel grafikk.

Rabatter
Etter avtale.

Kontaktinformasjon

teaternett@teaternett.no

Til informasjon om vanlig annonsering
Til informasjon om web-plakat


Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Torstadvegen 46, 2335 Stange
Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no