TEATRE / Norge / Amatørteatre
(annonse)

Denne side endret
28. februar 2006

HOVEDSIDE
Om Teaternett
TEATRE
Norge
Internasjonalt
SØKAMATØRTEATRE i Norge


Hålogaland Amatørteaterselskap
Ida Amatørteater
JazzåTeatret
, Sunndal i Møre og Romsdal
Kattateatret, Oslo
King's Kids, kristen danse- og dramagruppe, Oslo
Kodal Ungdomslags Amatørteater
"KULA" Kodal Ungdomslags Amatørteater

Kumlokk Teater
Kvennstuguteatret
Lunner Revy- og Teatergruppe
OPAL - Oppegård Amatørteaterlag, Kolbotn
Rosegården Teaterhus Amatørteatrenes hus i Kristiansand-området

Spellaget i BUL, Oslo
Studentteatret Immaturus, Bergen
Studentteatret, Oslo
Sparbu Teaterlag
Spydeberg dramatiske selskap
Skedsmo Amatørteater
Teatergruppen Mimus, Stavanger
Teater Terminus, Røros
Top Theatre Company (tidligere "The Oslo Players")
Tromsø Teaterlag
Ville Rose Teatret
Ålesund musikkteater
BATS - The British Amateur Theater Society of Stavanger
Bergstaden Teaterlag, Røros
Buskerud Teater
, stiftelse for å fremme helhetlig teaterpolitikk i Buskerud fylke
Det Dramatiske Selskab i Kristiansand, Norges eldste nålevende amatørteater, grunnlagt 1787
Drøbak Studiescene  
English Speaking Theater, Oslo
Fana skoleteater, Bergen
Farnes Ungdomslag si teatergruppe
Gauldal Teaterlag
Hamar Amatørteater


Teaternett arbeider for å få en komplett oversikt over linker til alle norske teatres hjemmesider, både til profesjonelle, halvprofesjonelle og amatører.  Hjelp oss å være oppdatert! Vet du om en hjemmeside til et norsk teater så send den til oss. Skjer det noe i teatret der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no.