FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / O

(annonse)

Denne side endret
27. juni 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

O

opera
Ordet kommer fra latin, fra ordet "opus" som betyr "verk", i betydningen et kunstnerisk arbeid eller resultat. Operaen er et drama som framføres med sang og orkester. Den ble utviklet i Nord-Italia under renessansen som et forsøk på å gjenskape den greske tragediens kor-sang.

Den første operaen vi kjenner til er Dafne av Jacobo Peri som ble framført i Firenze i 1597. Dafne var en skikkelse fra den greske mytologien: Hun var en vakker nymfe som guden Apollon prøvde å forføre. Hun flyktet fra han, men han fulgte etter. Til slutt fikk hun slippe unna ved å bli omskapt til et laurbærtre.

Barokken blir operaens første storhetstid. Gjennombruddet kommer med Orfeus av den italienske komponisten Claudio Monteverdi, som blir framført første gang i 1607. Orfeus var en helt fra den greske mytologien. Han spilte så vakkert på harpe at selv kongen i dødsriket ble rørt. Han lot kjæresten til Orfeus, Evrydike, få følge med opp til jorden igjen. Vilkåret var imidlertid at Orfeus ikke måtte se seg tilbake etter henne før han var helt ute av dødsriket. Av lengsel etter henne klarte han ikke å la være, og dermed sank hun ned igjen til dødsriket, og nå for evig. Orfeus ble fra seg av sorg og ville ikke spille mer. Senere møter han et tog med kvinnelige dionysosdyrkere som river ham i stykker i ekstase.

Storhetstiden for operaen er perioden fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Sentrale navn her er Mozart, Verdi, Wagner og Puccini. Rundt 1900 fornyet Appia og Craig scenografien med utgangspunkt i opera-forestillinger.

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret. (196ff). Del 2: Teatret fra 1750 til 1900. Det offisielle teatret. (19, 47, 113, 124f, 148ff)
. Del 3: Teatret i vårt århundre. Teater og samfunn. (14ff, 47, 113, 124f, 148ff).<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no