FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / O

(annonse)

Denne side endret
10. oktober 2010

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

O

offisielt teater
Ordet "offisielt" kommer av det latinske ordet officium som betyr tjeneste. Noe som er offisielt kommer fra en maktinstitusjon, fra regjeringen eller en offentlig tjenesteperson eller -institusjon, på oppdrag fra en myndighet. Offisielt blir også brukt om noe som er alminnelig anerkjent og som har autoritet.

Begrepene offisielt og uoffisielt teater er lansert i Norge av den norske teaterforskeren Jon Nygaard. Begrepene brukes i en lesemåte på forholdet mellom teaterformene og samfunnet som de er en del av, både i historien og i samtiden.

I rendyrket utgave vil det offisielle teatret ha motsatte kjennetegn av det uoffisielle. Mens det offisielle teatret representerer "toppen av isfjellet" i teaterhistorien, de gyldne og klassiske epokene, er det uoffisielle teatret ofte skjult under overflaten. Teaterformer som begynner som uoffisielle, kan over tid utvikle seg til å bli offisielle. De fleste teatre som undersøkes etter denne modellen vil ha både offisielle og uoffisielle kjennetegn med tyngdepunkt den ene eller andre veien. Plassering som "offisielt" eller "uoffisielt" vil også være relativ, i forhold til tid og i forhold til teatre som inngår i sammenligningen.

I samtiden og i historien vil det offisielle teatret i større eller mindre grad ha disse kjennetegnene:
- det er knyttet til byene
- det er knyttet til såkalte høykulturer
- det er knyttet til samfunn med pengeøkonomi
- det representerer grupper med makt i samfunnet, høyere klasser som har evne og behov for å bevare sin kultur for ettertida
- det virker satirisk, parodierende og kritiserende overfor grupper uten makt i samfunnet
- det har streng dramaturgisk oppbygging
- det er preget av spesialisering (mange forskjellige stabsfunksjoner med avgrensede ansvars og arbeidsområder)
- det er styrt ovenfra og ned (hierarkisk)
- tid og sted for teaterforestillingene er planlagt
- det uttrykker individuelle konflikter
- det uttrykker konflikter som er viktige for de herskende gruppene
- det er preget av tekster
- spillestedet er ofte bygninger
- det blir bevart for ettertida - har høy status og teaterhistorie
- det er mannsdominert

Det offisielle teatrets historie kan i vesten sies å være identisk med fortellingen om de klassiske høydepunkter og gullaldere for teatret gjennom historien: For eksempel det greske og romerske teatret, de kirkelige formene i Middelalderen, Shakespeare, den franske klassisismen (Molière), romantikken ( Iffland, Schiller og Goethe) og realismen (Ibsen).

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret. (32-34).

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no