FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / F

(annonse)

Denne side endret
1. januar 2006

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

F

fjerde vegg
Begrep fra naturalismens teater fra slutten av 1800-tallet. Tanken var å skape et teater der skuespillerne framførte forestillingen uten tanke på tilskuerne. Den "fjerde veggen" var den veggen som ble fjernet for at tilskuerne skulle få se forestillingen, nærmest som priviligerte kikkere. "Tilskuerne kan se inn gjennom en vegg som skuespillerne ikke kan se gjennom" (Rygg 1995:221) . Dette førte blant annet til at skuespillerne spilte med ryggen mot publikum dersom det føltes naturlig i forhold til handlingen.

Tanken om den fjerde veggen var med på å øke skillet  mellom scene og sal i teatret. Teater ble ikke forstått som en samhandling mellom scene og sal, aktørene skulle forholde seg upåvirket av publikum, i motsetning til i teatrale former som f.eks. Commedia dell'Arte.

Det var grunnleggeren og lederen av Théâtre Libre i Paris, André Antoine som lanserte den fjerde veggen. Antoine er også regnet som naturalismens far i teatret.

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 2: Teatret fra 1750 til 1900. Det offisielle  teatret Spillerom 1992 (188f)

Maja Lise Rønneberg Rygg: All verden er en scene 1 Gyldendal 1995 (221f)

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no