FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / D

(annonse)

Denne side endret
7. juni 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

D

Dionysos
I antikkens Hellas var Dionysos guden for fruktbarhet, sex, vin og teater. Utviklingen av de offisielle teaterformene i Hellas skjedde i forbindelse med de store festivalene til gudens ære. Dionysos stod for det spontane, det kollektive, det ukontrollerbare, sanselige og ekstatiske.

Dionysos hadde på mange måter sin forløper i den kvinnelige fruktbarhetsguden Demeter. Men etterhvert som det greske samfunnet beveget seg fra jordbrukssamfunn til bysamfunn og kvinnedominansen ble erstattet av mannsherredømme ble Demeter fortrengt av Dionysos. Motstykket til Dionysos var lys- og solguden Apollon. I sitt verk Die Geburt der Tragödie innfører Nietzsche begrepene dionysisk (ekstase, følelse, det kollektive) og appolinsk (kontroll, fornuft, det individuelle) om grunnleggende motsatte egenskaper i mennesket.

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret. Spillerom 1992 (32-69).


<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no