AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
20. mars 2014

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Norsk Teater- og orkesterforeningINNSPILL TIL EKSPERTGRUPPEN FOR KUNST OG KULTUR I SKOLEN

NTO har ved flere anledninger understreket behovet for en bedre koordinering mellom kultur- og utdanningspolitikken og for mer kunnskap om hvordan mål og virkemidler innenfor de to sektorene virker sammen. Foreningen er derfor svært positiv til at det er nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere det samlede kunst- og kulturtilbudet i skolen og har nå levert et skriftlig innspill til ekspertgruppen.

NTO peker i innspillet på at det er viktig at satsingen på barn og unge i kultursektoren ledsages av en tilsvarende styrking av de estetiske fagene i grunnskolen og av lærernes kompetanse i disse fagene. Vi mener at kunstfagenes plass i lærerutdanningen bør styrkes, og at dans og drama i grunnskolen bør tildeles timer på lik linje med musikk og kunsthåndverk.

Vi viser blant annet til rapporten Den kulturelle skolesekken (Breivik og Christophersen, 2013) som peker på at de estetiske fagene i skolen er blitt nedprioritertde senere årene, mens det er blitt satset sterkere på tiltak for barn og unge i kultursektoren selv. På denne bakgrunnen spør forskerne om Den kulturelle skolesekken (DKS) og annen type «outsourcing» av kunstfagopplæringen på sikt kan bidra til å svekke kunstfagene i skolen i stedet for å styrke dem.

NTO fremhever kulturskolenes betydning for talentutvikling, og vi støtter Enger-utvalgets forslag om å vurdere øremerkede statlige midler til kulturskolene i en overgangsperiode, samt ytterligere lov-/forskriftsfesting av tilbudet. Vi mener også at utvalgets forslag om å overføre ansvaret for kulturskolene fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet bør utredes nærmere.

Samtidig understreker vi at en videreutvikling av dagens nett av profesjonelle kunstinstitusjoner rundt om i landet i mange tilfeller er en forutsetning for å opprettholde den nødvendige fagkompetansen også i kulturskolene.

Når det gjelder elevenes mulighet til å oppleve forestillinger og konserter fremført på en profesjonell scene, i tillegg til turnéforestillinger på skolen, viser vi i innspillet til at kombinasjonen av gratisprinsippet og DKS har medført at skolenes teater- og konsertbesøk har blitt redusert og ved noen skoler falt helt bort.


Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no