AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
9. desember 2013

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra NTO

Nye BIT Teatergarasjen - anmodning fra NTO

NTO har den 6. desember sendt et brev til byrådslederen i Bergen, Ragnhild Stolt-Nielsen, vedrørende nye lokaler for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche. I brevet anmoder NTO kommunen om snarest mulig å medvirke til bygging av nye og hensiktsmessige lokaler for BIT Teatergarasjen med visningsmuligheter også for Carte Blanche.

Brev fra NTO til byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen, Bergen kommune, sendt 6. desember 2013:

Nye BIT Teatergarasjen
Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er kjent med at avgjørelser om nye lokaler for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche tas i disse dager.

Dette er viktige beslutninger for to institusjoner som med utgangspunkt i Bergen har virkefelt og innflytelse både nasjonalt og internasjonalt. Denne posisjonen er bygget opp over mange år med uvurderlig støtte fra bl.a. Bergen kommune. Det er nå avgjørende at kommunen medvirker til at nye og hensiktsmessige lokaler for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche realiseres snarest mulig for å sikre at en posisjonen som de har opparbeidet seg ikke svekkes.

BIT Teatergarasjen har vært husløs med en nomadisk tilværelse siden 2008. Opprinnelig håpet vi på lokaler som skulle være innflyttingsklare i 2012. Vi konstaterer at saken fortsatt ikke er løst. Det er nå særdeles viktig at det besluttes et byggeprosjekt som gjør at gjenstående tid uten produksjons- og visningslokaler blir kortest mulig. Kunstlivet og publikum i Bergen har allerede utvist stor tålmodighet.

NTO anmoder Bergen kommune på det sterkeste om å ta en beslutning i denne saken som sikrer snarest mulig bygging av lokaler for BIT Teatergarasjen, med visningsmuligheter også for byens og Norges nasjonale kompani for samtidsdans Carte Blanche.

Vennlig hilsen
Norsk teater- og orkesterforening

Bernt Bauge, styreleder
Morten Gjelten, direktør.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no