AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
26. januar 2012

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

 

EGEN KOMITÉ FÅR ANSVAR FOR HEDDAPRISEN

Egen komité får ansvar for Heddaprisen

Norsk teater- og orkesterforening har fra 2012 nedsatt en egen komité med faglig ansvar for Heddaprisutdelingen. Nationaltheatrets sjef Hanne Tømta blir leder for den nyoppnevnte komiteen. Sammen med blant andre teatersjef Ellen Horn ved Riksteatret og sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende skal hun oppnevne jury, vurdere tildelingskriterier og kåre vinner av Æresprisen.

Den nye komiteen består av til sammen 7 personer:
Hanne Tømta (leder), teatersjef Nationaltheatret
Ellen Horn, teatersjef Riksteatret
Kristian Seltun, teatersjef Trøndelag teater
Jon Refsdal Moe, teatersjef Black Box Teater
Trine Eilertsen, sjefredaktør Bergens Tidende
Hauk Heyerdahl, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Elisabeth Egseth Hansen, frilans konsulent, tidligere scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd og kunstnerisk og daglig leder ved Teaterhuset Avant Garden i Trondheim

– Vi er svært fornøyde med sammensetningen av komiteen. Her er både institusjoner av ulik størrelse og det uavhengige produksjonsmiljøet representert. Flere av medlemmene har overlappende kompetanser, og komiteen sitter samlet sett på et bredt erfaringsgrunnlag, sier Morten Gjelten, direktør i NTO og sekretariatsleder for Heddakomiteen.

Den nye Heddakomiteen får ansvaret for oppnevnelsen av jury og utarbeidelse av dens retningslinjer. Den vil også vurdere og justere priskategorier og kriterier fortløpende. Dette ansvaret har tidligere vært delegert fra NTO til arbeidsutvalget i Norsk teaterlederforum (NTLF). I tillegg skal komiteen gjennomgå prisens formål og innretning.

Målsettingen med endringene er å sikre supplerende kompetanse utover den NTO og NTLF besitter, samt å gi prisen en bredere bransjeforankring og representativitet. 3 av komiteens medlemmer (Eilertsen, Heyerdahl og Egseth Hansen) er eksternt valgte representanter, det vil si uten tilknytning til NTO eller NTLF.

Heddaprisen deles ut til fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Prisens eies av NTO og organisasjonens medlemmer; de offentlig støttede teaterinstitusjonene.

For spørsmål, kontakt undertegnede. Se også www.heddaprisen.no

Marianne Dyrnes Vallat
Informasjonsrådgiver

Tlf. 23 10 09 98 / mob. 980 46 777

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no