AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
1. desember 2011

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Norsk teater- og orkesterforening (NTO)


 

Norske teaterledere bekymret for teatervitenskapens fremtid

Norsk teaterlederforum (NTLF) har i dag sendt ut vedlagte uttalelse til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I uttalelsen uttrykker forumets leder Ellen Horn bekymring for at faget teatervitenskap kan forsvinne fra landets største universitet og oppfordrer fakultetsledelsen til å redegjøre for sine tanker omkring forskning på scenekunst.

NTLF består av teaterledere ved 32 profesjonelle teatre og musikkteatre. Sekretariatet ivaretas av Norsk teater- og orkesterforening.
Kontakt:
Ellen Horn, leder NTLF
Tlf. 24 14 42 00, mob. 922 45 052, ellen.horn@riksteatret.no.


Til
Universitet i Oslo
Det humanistiske fakultet
Blindern
0316 OSLO Norge

Bevar teatervitenskap ved Universitetet i Oslo – uttalelse fra Norsk teaterlederforum

Ref.11/711.4/NTLF Dato: 29. november 2011

Norsk teaterlederforum (NTLF) registrerer med bekymring at fagfeltet teatervitenskap er truet ved Universitetet i Oslo (UiO). Det er varslet inntaksstopp av studenter høsten 2012, og det er anbefalt utfasing av faget fra ledelsen ved instituttet der det er lokalisert.

For norsk teater er det svært viktig at det finnes et vitalt teatervitenskapelig miljø. Ikke bare med tanke på rekruttering av profesjonelle på feltet – et stadig større antall dramaturger, kritikere, teatersjefer og scenekunstnere har teatervitenskapelig bakgrunn – men også med tanke på kunnskapsproduksjon.

Hvor ville norsk kunst i dag vært uten kunsthistorie? Eller norsk litteratur uten litteraturvitenskap? Hvor kommer norsk teater til å stå uten teatervitenskap?

Det er essensielt for norsk teater å ha en intellektuell samtalepartner som kan imøtegå den kunstneriske tradisjon og praksis vi forvalter, med historiske og teoretiske så vel som politiske og offentlige perspektiver.

De profesjonelle, offentlig støttede teatrene formidlet i 2010 over 9000 forestillinger til et samlet publikum på nærmere 2 millioner og står for en årlig omsetning på rundt 2 milliarder kroner. Det ville være synd om dette feltet ikke kunne tilgodeses med en offentlig kvalifisert samtalepartner.

At det finnes et lite teatervitenskapelig fagmiljø i Bergen er ikke nok. Bevaring av teatervitenskap ved UiO er av avgjørende betydning for å holde det faglige nivået høyt. Samtidig er det i Oslo konsentrasjonen av teaterinstitusjoner er høyest, og det er i denne regionen to av de tre høyere teaterfaglige utdanningene (Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo og Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold) er lokalisert. Dialogen mellom disse miljøene er av stor betydning for utviklingen i norsk teater.

Kontakten mellom akademia og teatrene har ikke alltid vært like tett, men er i ferd med å styrkes. Dersom det teatervitenskapelige miljøet ved UiO ble svekket eller i verste fall falt bort, ville det virke ødeleggende på en tilnærmelsesprosess som nå er på trappene.
NTLF oppfordrer med dette til å opprettholde teatervitenskap som fag ved UiO. Samtidig oppfordrer vi ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO til å redegjøre for sine tanker omkring forskning på scenekunst ved landets største universitet.

Vennlig hilsen
Norsk teaterlederforum
Ellen Horn
(leder)

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no