AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
8. april 2011

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra NTB - Norsk Kulturråd


 

12 millioner til Vinge og Müller
Kompaniet Vinge/Müller er tildelt 12 millioner kroner fra Norsk kulturråd over ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Tilskuddet er fordelt på tre millioner kroner per år i fire år.
Kulturrådet har i rådsmøte den 30. mars vedtatt at kompaniet Vinge/Müller får plass under ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

Dette er helt fantastisk! - Vi skal kline til nå, sier Vegard Vinge på telefon fra Berlin.
- Uten Kulturrådet hadde vi ikke hatt noe kunstnerskap. Dere er vår institusjon, sier Vinge, som for tiden er i gang med oppsetningen av Vildanden ved Volksbühne i Berlin.

Utfordrende og kompromissløst

Vegard Vinge og Ida Müller har på kort tid etablert seg på den samtidige europeiske teaterscenen og har fått mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Kompaniet opplever stor etterspørsel fra toneangivende institusjoner i utlandet. For tiden har duoen et residensopphold ved det prestisjetunge teatret Volksbühne i Berlin.

- Vinge/Müllers arbeider understrekes av en helstøpt kunstnerisk tenkning. Ensemblet står sentralt i den skapende prosessen, og det skilles i liten grad mellom teknisk og kunstnerisk medvirkende. Ved å inkludere tilskuerne i salen viser de en sjenerøsitet i forhold til publikummet sitt, sier Asta Busingye Lydersen som er nestleder i Kulturrådet og leder for faglig utvalg for scenekunst.

Kompaniet har fått mye oppmerksomhet de siste årene blant annet for oppsetningene av Ibsens Et dukkehjem, Gengangere og Vildanden.

- Vinge/Müllers oppsetning av Vildanden i 2009 markerer et vannskille i norsk scenekunst, sier Kulturrådets scenekunstkonsulent Elisabeth Egseth Hansen.
- Deres kunstneriske arbeid overskrider og utfordrer verkforståelse, etablerte kategorier og formater. De arbeider bevisst sjangeroverskridene i grensen mellom det strengt formale og det performativt rituelle uttrykket.
- Vinge og Müller har et egenartet kunstnerskap i sterk vekst, med fokus på kunstforskning og verkutvikling. Deres kompromissløse holdning til teatrets muligheter som politisk og menneskelig kommunikasjonsmiddel står i særstilling, sier Egseth Hansen.


Nye retningslinjer

Målet med Basisfinansiering av faste scenekunstgrupper er å styrke den kunstneriske virksomheten for scenekunstgrupper gjennom et årlig tilskudd i et begrenset antall år. Ordningen skal kunne gi gruppen større forutsigbarhet og derigjennom sikre aktiviteten og gi mulighet for planlegging over et noe lengre tidsperspektiv enn prosjektstøtteordninger kan gi.

Ordningen ble evaluert i 2010. På bakgrunn av evalueringen Frihet og forutsigbarhet ble midlene i år for første gang utlyst med nye retningslinjer.

Det var til sammen 14 søkere til ordningen i 2011. Les mer om hvem som søkte .

Til sammen mottar seks scenekunstkompanier tilskudd fra ordningen: Verdensteatret, Jo Strømgren Kompani, zero visibility corp, impure company, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og Vinge/Müller.

Kontaktpersoner:
Asta Busingye Lydersen (rådsmedlem og leder for faglig utvalg for scenekunst) tlf: 90 92 21 38
Elisabeth Egseth Hansen (scenekunstkonsulent) tlf: 22 47 83 38, elisabeth.egseth.hansen@kulturrad.no

Dette stoff formidler NTB for andre.
Meldingen og vedleggene er også tilgjengelig på vårt nettsted:
www.ntbinfo.no.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no