AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
13. februar 2009

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding
Fra Norsk Teaterråd

Mange søkere til spelfondet

Men lite midler til fordeling! Norsk teaterråd overtok fra 2009 støtteordningen for historiske spill/friluftsspill, som fra 2005 og til nå har vært forvaltet av Norsk kulturråd. Ordningen ble i år styrket, fra 2 millioner til 2,7 millioner kroner til fordeling. Det er flott, men monner likevel ikke på langt nær!  Etter fristen foreligger 71 søknader, og total søknadssum er nesten 14 millioner. I snitt har mao hver søker søkt om i underkant av 200.000, mens det i snitt er 38.000 til fordeling. 

Det settes hvert år opp mellom 70 og 100 spel, og det finnes totalt mellom 120 og 150 spel aktive spel i Norge. Interessen for å utvikle og sette opp lokale historiske spill/friluftsspill har økt enormt de siste 20-30 åra. Det utvikles stadig nye manus, og stadig flere lokalmiljø har sitt historiske spel. De settes opp enten årlig, annethvert år, og noen også tredjehvert år. En del etablerte spill har en fast spilleplass som spelet er bygget og skrevet rundt, eksempelvis et tun, kirkeruiner eller et gammelt steinbrudd. Friluftspillene ses hvert år av over 200.000 publikummere!

For spørsmål og kommentarer:

Norsk teaterråd
Trine Helene Smestad
Informasjonsrådgiver
Tlf: 24 14 11 00
www.teater.no

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no