AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
27. oktober 2008

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding
fra DNS, Hordaland Teater, Sogn og Fjordane Teater


I samarbeid med Hordaland Teater og Sogn og Fjordane Teater inviterer Den Nationale Scene til følgende premierer i november:

Kulde av Lars Norén
Premiere fredag 14. november kl. 14 på Småscenen, Den Nationale Scene

Simons historie av Stig Amdam
Urpremiere fredag 14. november kl. 18 på Småscenen, Den Nationale Scene
Det er også en mulighet til å anmelde stykket basert på førpremieren lørdag
1. november kl. 15 på Det Åpne Teater, Oslo.

Du leser mer om forestillingene på www.dns.no <http://www.dns.no>  www.hordaland-teater.no <http://www.hordaland-teater.no> eller www.softeater.no <http://www.softeater.no>

hvor det også vil være foto av begge forestillingen tilgjengelig noen dager før premieren.

Til førpremieren for Simons historie på Det Åpne Teater, aOslo, kan man reservere en anmelderbillett innen mandag 27. oktober kl. 12 på e-post til undertegnede.

Reservasjon av inntil to billetter til premieren på Kulde og urpremieren på Simons historie den 14. november må gjøres innnen fredag 7. november, til billettkontoret ved Den Nationale Scene, tlf.: 55 60 70 80 eller på epost til undertegnede.

Om Kulde
En sommerkveld blir en tenåring offer for en gjeng jevnaldrenes tilsynelatende blinde raseri.
Hvorfor skjer dette? Var det rusen og frustrasjonen som drev dem, eller hadde volden politiske og ideologiske overtoner?

Lars Noréns er Sveriges fremste samtidsdramatiker, og har en egen evne til å skape debatt. I tillegg blir han hyllet både av kritikere og publikum for sine teaterstykker.

Kulde av Lars Norén
Oversettelse:  Alex Scherpf
Regissør: Trond Birkedal.
Med: Åsmund Brede Eike, Tormod Løvold, Igor Necemer og Marvin Amaroso.
Premiere 14. november på Småscenen kl 14.00
Spilles i november/desember, i tillegg vil forestillingen være på turné i Hordaland og Sogn og Fjordande.

Om Simons historie
Stykket handlar om den 20 år gamle Simon. Etter vidaregåande skule og førstegangsteneste vervar han seg til ein periode som soldat i den norske styrken i Afghanistan. Dette gjer han vel mest av eventyrlyst. Men han har også ein plan. Han vil bli lege og ein periode som sanitetssoldat er nyttig erfaring. I tillegg tener han fleire hundretusen kroner. Nok til å studere i fleire år, utan studielån. Det kjem godt med for ein ung gut som ikkje har foreldre som kan hjelpe han.
Simon er saman med Eva. Ho skal også studere medisin. Meininga var at dei skulle flytte saman, så ho blir både lei seg og redd når Simon seier at han vil til Afghanistan. Men han overtyder henne om at det ikkje er så farleg. Som sanitetssoldat skal han hjelpe sjuke og såra, ikkje sjølv delta i kampar.
Simon avtener sin periode, men det blei mykje farlegare enn han hadde trudd, og han opplever mykje som går sterkt inn på han. Han gleder seg difor til å kome heim til Eva, flytte saman henne og ta til på studiane. Men forholdet til Eva blir ikkje heilt som det var. Ho synes Simon har endra seg.
Simons liv tek ei brå vending då han ei natt blir arrestert av politiet, kasta på glattcelle
og utsett for knallharde forhør. Simon forstår ikkje kvifor. Etter kvart let politietterforskaren han få vite at han er skulda for ei frykteleg handling. Simon nektar. Men etterforskaren har god grunn til å tvile på Simons forklaring. Gjennom forhør og scener med tilbakeblikk, kjem Simons si historie fram - ei skremmande historie.

Dette stykket er ein psykologisk thriller. Som i eit kriminaldrama blir sanninga avdekka bit for bit i spennande og intense scener. At du som publikum sit svært tett på skodespelarane i scenerommet kan nesten gi deg kjensla av å vere med i handlinga.
Heftig lyd og lys gjer også stykket til ei oppleving. Dette er rått og røft teater.

Stykket tek også opp viktige spørsmål for dei som er unge i dag.
Sidan 1970 har over 50.000 norske soldatar delteke i operasjonar i utlandet. Det viser seg at svært mange av dei får alvorlege psykiske plager på grunn av det dei har opplevd. Det er mykje meir sjølvmord, ulykker og psykiske problem blant tidlegare soldatar enn i resten av befolkninga. Svært mange seier at dei ikkje ante kva dei gjekk til - at dei var altfor unge. No kan ein reise ut etter førstegangsteneste. Men skulle det vore ei høgare aldersgrense?

Våre allierte ynskjer at vi skal sende endå fleire soldatar. Er det rett av politikarane å risikere norske liv i konfliktområde?
I de siste har det også kome påstandar i pressa om at sivile liv er gått med i norske aksjonar.
Før var det slik at journalistar var ” freda” av krigande partar. No blir både journalistar og hjelpearbeidarar skotne som fiendar. Dette gjer at vi nesten ikkje har kritiske reportasjar frå krigsområda.
Det heiter at: ”Sanninga er krigen sitt først offer”. Må det vere slik? Har vi ikkje rett til å få vite kva som skjer? Eller trengs dette hemmeleghaldet for at våre styrkar skal skape fred i området?

”Simons historie” vil gje liv til diskusjonar. Men mest av alt ynskjer vi å gje publikum ei levande og god teateroppleving.

Simons historie av Stig Amdam
Regissør: Stig Amdam.
Med: Eirik del Barco Soleglad, Ingvill Skjold Thorkildsen, Stine Varvin og Ragnhild Hjortøy.
Urpremiere 14. november kl. 18.00 på Småscenen
Spilles i november og desember, i tillegg vil forestillingen være på turne i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Forestillingene er et samarbeid mellom Hordaland Teater, Sogn og Fjordande Teater og Den Nationale Scene. Både Simons historie og Kulde vil inngå som en del av Mangfoldsåret 2008 med egne aktiviteter knyttet til forestillingene.

Med vennlig hilsen
Ole Klemsdal
Informasjonssjef
Den Nationale Scene
T. +47 55 54 97 19
M. +47 911 01 791
www.dns.no 

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no