AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
6. oktober 2008

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding
fra Danse og TeatersentrumUDS reisestøtteordning for scenekunst

Den 4.tildelingsrunden i 2008 er avsluttet, og det kom inn i alt 19 søknader fordelt på 6 i kategorien kulturutveksling, og 13 i reisestøtte. Det er stor pågang etter norsk scenekunst på den internasjonale arenaen, og svært mange festivaler og spillesteder inviterer norske kompanier til å vise sine forestillinger. Søknadene gjenspeiler denne internasjonaliseringen av norske kompaniet ved at det ikke lengre primært er europeiske spillesteder, men en geografisk spredning til både Asia og Sør-Amerika.
 
Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv, og i tillegg støtte opp under forbindelsene med viktige samarbeidsland. Innenfor scenekunst innebærer dette å legge forholdene til rette for internasjonaliseringen av norsk kulturliv og bidra til at norske scenekunstnere kan delta aktivt internasjonalt. Støtteordningen blir til daglig administrert av Danse- og teatersentrum.

Det er ikke mulig innenfor støtteordningens økonomiske ramme å gi støtte til så mange som vi kunne ønske. Det ble tatt skarpe prioriteringen av fagutvalget, og dessverre måtte flere interessante og kvalifiserte søknader få avslag.
 
Resultater av tildeling i 4.runde:
Reisestøtte:
Impure Company/Hooman Sharifi: kr.78.000,- Brasil
”We failed to hold this reality in mind” ”God exists, the mother is present but they no longer care” “Cena 11 – utveksling og samarbeid om forestilling”
Jo Strømgren Kompani: kr.40.000,- Canada
SELSKAPET
Karstein Solli Produksjoner: kr. 50.000, Chile og Brasil
"Readymade Baby"
POS Theatre Company: 14.700- Litauen
"KOM!" med POS Theatre Company
Stiftelsen NIE Teater: 28.000,- Italia
Nesten Glemt Fortid / Slutten på Alt
 
Støtte til kulturutveksling med land i sør:
herStay: 48.300,- Kina
Past is simulation - The ladies of the sea vs Nora, and other stories of the society
NOOR produksjoner ans:  21.300,- Norge
en palestinsk reise

For mer informasjon:
www.stikk.no
www.danseogteatersentrum.no <http://www.danseogteatersentrum.no>
tlf. 23 10 09 80

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no