AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
5. mars 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding fra Det Åpne Teater

100 år og fortsatt demokrati...

Dramatikerne Liv Heløe, Christopher Grøndahl, Gyrid Axe Øvsteng, Kim
Atle Hansen, Bjarne Robberstad, Ellisiv Lindkvist og Tord Akerbæk
er invitert til å skrive korttekster basert på Platons tanker rundt demokratiet.
Demokratiet var forøvrig noe Platon rangerte nest nederst på listen over styreformer; bare tyranniet betraktet han som et verre alternativ.

Platons gjennomgående bruk av dialogformen er noe som kan bidra til å inspirere dramatikerne. Platons forfatterskap ble bestemmende for forestillingen om hva fiosofi er. Ved hjelp av en dialektisk tilnærming underkastet han de filosofiske spørsmålene en helhetlig behandling. Platons sokratiske dialoger kan sees på som en tidlig versjon av dialektikken. Dialektikeren er fremfor alt skolert i kunsten å spørre og svare, forfølge et problem og forsvare et standpunkt.

Det Åpne Teater har inngått et spennende samarbeid med Vidarforlaget,
som er i ferd med å gi ut Platons verker i sin helhet på norsk. Resultatet av prosjektet skal bli en antologi av de dramatiske tekstene, samt en
presentasjon på Nationaltheateret under Samtidsfestivalen høsten 2005.

Prosjektet starter onsdag 2. mars  kl 17.00 med en workshop for
dramatikerne på Det Åpne Teater, under ledelse av Axel Hellstenius.
Professor i filosofi ved UiO, Panagiotis Dimas innleder med et foredrag om Platon.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no