FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / T

(annonse)

Denne side endret
16. februar 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

T

teaterslag
Spring ut av ei konflikt mellom tilskodargruppene, eller mellom tilskodargrupper og aktørar under ei teaterframsyning. Vi har eit teaterslag når konflikten kjem til uttrykk gjennom vedvarande og omfattande tilrop, kasting av gjenstandar og slagsmål med fleire deltakarar på begge sider. Teaterslag finn som regel stad når det er grunnleggande motsetnader i eit samfunn mellom ulike klasser eller grupper, og når begge gruppene rekrutterer publikum til dei same teaterhusa og framsyningane. Motsetnadene i seg sjølv treng ikkje å utløyse teaterslag, men ei underliggjande spenning kan verte utløyst når temaet i ei framsyning eller spesielle tilhøve har løfta motsetnadene til overflata. Eksempel på teaterslag: "Bataille d’Hernani" under premieren på Victor Hugos framsyning i Paris 25. februar 1830, "Campbellerslaget" etter premieren på Henrik Wergelands drama i Christiania 1838.

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no