FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / P

(annonse)

Denne side endret
1. juli 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

P

performance
fra engelsk performance art, ”forestillingskunst”. Multimedial teaterform som bryter med tradisjonell aristotelisk og episk dramaturgi. I performance stilles sceniske elementer sammen uten å forplikte seg på et entydig samlet uttrykk eller på å fortelle en sammenhengende historie. Det som skjer på scenen er et mål i seg selv, som isolerte hendelser eller tilfeldige rekker av hendelser, eller som lek, utprøving av virkemidler og attraksjoner for publikum. I performance er de scenografiske elementene sidestilt med og ofte overordnet skuespillernes handlinger. Skuespillerne lever seg heller ikke inn i en rolle i tradisjonell forstand. Performance trekker inn mange impulser fra moderne bildekunst, danseformer, film og elektroniske musikkformer. Selv om performance fra publikums ståsted kan oppleves som fragmentert og uten indre sammenheng er mange performance-forestillinger i dag utformet av sterke regissører med svært bevisste kunstnerisk ideer, og har en målrettet organisering. Performance kan i dette perspektivet ses på som en videreføring av Wagners ide om et ”gesamtkunstwerk”.

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no