FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / M

(annonse)

Denne side endret
20. mai 2001

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

M

Menander
Ca 342-291 f.Kr. Komedieskaper i antikkens Hellas. Med unntak av Misantropen som ble funnet i 1958 er så godt som ingenting bevart fra Menanders vel 100 komedier. Menander skaper sine komedier etter at den atenske kulturen har brutt sammen. Komediene hans går etter det vi vet i retning av typekomedier, mulig tidlig forløper for Commedia dell'Arte.

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret Spillerom 1992 (69).

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no