FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / I

(annonse)

Denne side endret
9. mars 2014

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

I

inspisient

Del artikkelen |

fra latin, in og spicere, som betyr å etterse, undersøke noe (for å se om det er i orden).

Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for at avtaler som produsenten har inngått blir holdt og at planer for produksjonen blir gjennomført i praksis. Hun er på prøven eller forestillingen og kan yte service og ordne praktiske ting for skuespillere og regissør. Inspisienten er som regel ansvarlig for prøveplanen, hvilke skuespillere som skal ha prøve når. Inspisienten er ansvarlig for at alle er på plass, når de skal. Inspisienten er også den ansvarlige for den praktiske avviklingen av de enkelte forestillingene, slik at ønsket scenisk virkning blir iverksatt til ønsket tidspunkt i forestillingsforløpet.

Inspisienten sørger også for at alle nødvendige ting er i orden på scenen med hensyn til scenografi, kostymer, rekvisitter og spesialeffekter. På produksjoner med et visst omfang vil det ofte i praksis si å sjekke med de ansvarlige på de forskjellige fagområdene. I motsetning til produsenten er inspisienten tilstede på prøven eller forestillingen hele tida. 

Inspisienter er en egen profesjonell yrkesgruppe. Norsk Teaterinspisientforening ble stiftet i 1974  og er en egen landsomfattende avdeling i Musikernes Fellesorganisasjon.

Relatert link:
Norsk Teaterinspisientforening

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no