FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / H

(annonse)

Denne side endret
31. desember 2000

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

H

heks
Fra det tyske ordet hexe som betyr trollkvinne. Heks var fra middelalderen en betegnelse på kvinner som man mente stod i forbindelse med djevelen og gjennomførte rituelle handlinger sammen med ham. Og mye kan tyde på at det eksisterte hemmelige ritualfellesskap mellom kvinner. Disse har trolig røtter helt tilbake til opprinnelige fruktbarhetsritualer og den greske dionysos-kulten som man blant annet finner spor av i Bakkantinnene av Evripides. Heksekulturen kan plasseres som en del av de folkelige, uoffisielle teaterformene og representerte på mange måter motsatt kultur, tro og kunnskap av den herskende kirken. Heksekulturen representerte også et kvinnestyrt alternativ mot den mannsdominerte kirken.

Fra ca 1250 begynte kirken å forfølge kvinner den mente var hekser. Omfanget av hekseprosessene økte voldsomt fra rundt 1500 og varte til opp mot 1800-tallet, lengst i de katolske land. Det antas at det er blitt brent flere millioner hekser og flere steder i Tyskland ble fullstendig avfolket.

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret. Spillerom 1992 (146-151).


<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no