FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / D

(annonse)

Denne side endret
2. april 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

D

dans
frå norrønt, dans, gamalfransk se danse. Rytmisk kroppsrørsle som fritt, spontant eller organisert uttrykk for kjensler, energioverskot og ritual i sosiale fellesskap, eller som medvite kunstnarlege uttrykk i høve til publikum. Oftast, men ikkje alltid, til ulike former for musikk.

Vi finn dans som uttrykk i dei fleste kjende folkeslag og kulturar, i friare eller meir ritualiserte former. Sceniske dansar har ofte utvikla seg frå ulike religiøse eller sosiale ritual. I europeisk kultur utvikla danseformer seg gjennom hoffdans til ballett. Dans kan på same vis som teater verte forstått meir eller mindre som offisielt uttrykk. Dans kan også førast attende til opprinnelege kulturar, som til dømes sjamanisme, sjå narr. Overgangane mellom dans og teater er i vår tid ofte flytande, som fylgje av utviklinga av fysiske teaterformer.

I norsk vidaregående skule er dans ei studieretning med fag som gir dansefagleg kompetanse eller utnyttar dansefagleg kompetanse på andre samfunnsområde. Studieretninga er organisert som del av felles grunnkurs musikk-dans-drama første år, og med fordjuping gjennom vidaregående kurs 1 og 2 andre og tredje år. Gjennomført studieretning gir allmenn studiekompetanse. Studieretninga vart innført i 1994 som del av Reform 94 og ga dans ein ny og utvida plass i norsk vidaregåande skule.

 

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no