FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / C
(annonse)

Denne side endret
26. februar 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

C

commedia dell'Arte
Teaterformen er kjent fra Italia fra 1400-tallet. Ordet er italiensk og betyr "håndverkerkomedie". Det betyr en komedie skapt av håndverkere, det vil si profesjonelle skuespillere, i motsetning til av amatører. Kjernen i commedia dell'Arte var typene. Hver commedia dell'Arte-gruppe (rundt ti skuespillere) bestod av faste typer, med halvmasker (unntatt de unge elskende). De spilte et enkelt hendelsesforløp/scenario som kunne variere fra gang til gang. Hendelsesforløpet var ikke så viktig i seg selv, det var påskudd for en improvisert komedieforestilling der de enkelte typene og deres opptrinn eller gags, kalt lazzi, stod i sentrum. Gruppene hadde ikke noen fast scene, men reiste rundt og opptrådte på gater og torg i landsbyer, byer og hoff.

Sentrale typer i commedia dell'Arte var  tjenerrollene, zanniene, de mest kjente av disse Harlekin og Columbine. Andre typer var Flavio og Isabella (unge elskende), Pantalone (gammel gjerrigknark med lyst på unge kvinner), Dottore (professortype med lignende trekk som Pantalone) og Capitano (gammel offiser).

En av teoriene om hvordan commedia dell'Arte har oppstått tar utgangspunkt i Bysants (idag Istanbul). Teaterformen kan ha utviklet seg fra folkelige mimus-tradisjoner i denne byen med røtter tilbake til de antikke formene. I forbindelse med trykket fra tyrkerne på det bysantinske riket og til slutt erobringen av Bysants i 1453 kan commedia dell'Arte-skuespillere ha flyktet til Venezia, en by som hadde mye kontakt østover i Middelhavet. Fra Venezia har så teaterformen spredt seg utover i Italia.

En annen teori tar utgangspunkt i at commedia dell'Arte kan ha utviklet seg fra en eksisterende folkelig teatertradisjon i Italia.

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret Spillerom 1992 (166ff)

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no