FORUM / Bokanmeldelser
(annonse)

Denne side publisert
17. november 2009

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FORUM
Forestillingskritikker
Bokanmeldelser
Debatt
SØKTeater I SIN TID

Av Stein Willumsen Kippersund


Stian Bromark & Halvor Finess Tretvoll
: Sigurd Evensmo. Alene blant de mange. En biografi
Cappelen Damm 2009. ISBN 978-82-02-23999-2. 651 sider.

Sigurd Evensmo befant seg midt i begivenhetenes sentrum da det sosialistiske presse- og kulturlivet utviklet seg i Norge før andre verdenskrig. Og bestrebelsene for å skape et teater for arbeiderbevegelsen var en viktig del av dette.

Helt fra begynnelsen av sin karriere og sitt virke som journalist dras den intellektuelle, ærgjerrige og energiske Sigurd Evensmo mot den sosiale kunstformen. Allerede som journalistisk novise i Hamar Arbeiderblad havner han raskt i debatt om hvordan teaterkritikken skulle være. Den 18 år gamle Evensmo mente teaterkritikken i avisen var servil og preget av frykt for å gjøre kunstneriske vurderinger, og skriver:

Selv om kritikerne har sett bort fra at Nygift eller ugift delvis består av eldgamle farce-tricks og delvis av det rene tøv og blødmer som vilde ha bragt en gymnasiast til å rødme - selv om man i stillhet forbigår at en komedie helst bør bestå av noen flere "morsomme" og særlig "originale" momenter enn en mann uten bukser - selv om denne mann er Holst-Jensen - så vilde kritikerne allikevel ha kunnet benytte seg av superlativer av en ganske annen natur enn de som blev brukt, ved virkelig å innlate sig på en saklig vurdering av Holst-Jensens medspillere, hvorav særlig et par gav inntrykk av å være temmelig ferske debutanter.

Hamar Arbeiderblads egen teateranmelder forsvarte seg med at det aktuelle stykket og omtalte Holst-Jensen holdt godt som et tilbud til et publikum som skulle more seg. Dette var ikke bra nok for 18-åringen: Dersom Hamars teaterkritikere fortsetter som før, vil det etter hans mening forbli

(...) umulig for det teaterinteresserte publkum i byen og utover bygdene å danne sig noensomhelst mening om opførelsens virkelige verdi...(...)

Ut av de borgerlige rammene
Senere skulle Evensmo både skrive egne teaterstykker og samarbeide med skikkelser som Olav Dalgard, Nordahl Grieg og Gunvor Sarz (kjent for Samfundsteatret). Han skulle også bli en sentral formidler av viktige internasjonale teaterimpulser i samtiden. Han blir en skikkelse som på mange måter ser samfunnet i forhold til teatret og teatret som et verktøy i omformingen av samfunnet.

Forfatterne bak biografien Alene blant de mange har etter min mening lykkes i å få fram også denne siden av Evensmos virke. Han var både teaterkritiker, dramatiker og ideologisk fanebærer. Han brant for et nytt teater som skulle bryte ut av de borgerlige rammene, og sette lys på aktuelle konflikter. Svært positivt at forfatterne har gitt god plass og har fyldige referanser til Evensmos rolle, ikke bare i norsk politikk, men også i teaterfeltet.

Stein Willumsen Kippersund

BOKANMELDELSER


Ansvarlig redaktør av Teaternett ANS er Stein Kippersund. Adresse: Teaternett, Emil Nordbysveg 43, 2312 Stange. Teaternett har org.nr. 984 922 469. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no