FORUM / Bokanmeldelser
(annonse)

Denne side publisert
12. mai 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FORUM
Forestillingskritikker
Bokanmeldelser
Debatt
SØKBarsk og morsom omgang
med Shakespeare

Av Mette Hofsødegård

Jon Ewo: Vil den virkelige Shakespeare være så snill og reise seg!
Illustrert av Bjørn Ousland
Omnipax


I utgangspunktet er det et lykketreff å la en såpass uvøren forfatter som Jon Ewo skrive biografi for ungdom om storheten William Shakespeare. Ewo omgås Shakespeare-kunnskapen barskt og flørtende. Han stiller spørsmål og resonnerer på en måte som både er opplysende og engasjerende. Han skriver lett, men samtidig stort sett så bevisst at han unngår å overforenkle omgangen med historien. Og han har valgt ut masse morsomt stoff.

Bjørn Ousland gir viktige bidrag til bokas helhet gjennom illustrasjonene. Ousland er en illustratør som velger ulike retninger i ulike sammenhenger. Her smitter den klassiske settingen over på en nokså fast og seriøs stil, samtidig som leken og humoren er der. Det fungerer flott.

Ewos utgangspunkt er de store kunnskapshullene vi har om verdens største forfatter. Han forsøker på den ene siden å tette disse hullene med å trekke veksler på kunnskap om Shakespeares samtid og å dikte dette inn i en personlig livshistorie. På den annen side gjengir Ewo forskningen rundt de mulige alternative Shakespearene. Selv om tittelen skulle tyde på noe annet, er dette den minste delen av biografien. Det som er valgt nesten helt konsekvent ut av denne historien er diktningen selv, noe som både er en forståelig og akseptabel begrensning i boka.

Selv om helhetsbildet av denne boka er svært positivt, særlig med tanke på en ungdommelig målgruppe, aner en også en viss hastverkslogikk i bearbeidelsen av fagstoffet. Ved siden av å fortelle godt, vil Ewo også gjerne drøfte seriøst, og da hender det at han begår uimotsigelige utsagn som ”Utstrålingen hans kan ha vært uvanlig sterk”. Et sted referer han forskning som viser at det er vanskelig å se spor av sorg etter sønnens død i tekstene, noe som i følge Ewo kan vise at Shakespeare ikke lot seg inspirere av hendelser i privatlivet. Som om humor ikke kan være inspirert av sorg. Et annet sted er han usikker på om Shakespeare hadde humoristisk sans, som om en forfatter av suksesskomedier kan ha vært blottet for det. Men så er det jo et spørsmål om hvem forfatteren Shakespeare egentlig var da. Ewo omtaler ulike teorier, blant annet at Shakespeare egentlig var Francis Bacon. Det er litt festlig at den svært produktive Ewo gjengir den innvendingen som går ut på at Bacon selv umulig kan ha rukket over å skrive så mye som 38 skuespill. Mer ureflektert er det at han latterliggjør teorien om forfatterskapet som en viss type kollektivt arbeid som den mest søkte teorien om Shakespeare. Til tross for at hans egen framstilling på mange måter gir grunnlag for å si at Shakespeare slett ikke satt mutters alene og skrev replikkene.

Ewo kan så absolutt lykkes med å få unge hekta på Shakespeare med denne boka, men han risikerer samtidig å få de unges kritiske blikk på hans eget noe bråkjekke bilde, etter hvert som de utvikler sitt eget kunnskapsgrunnlag. Og de fleste vil nok ganske raskt bli mer interessert i hva som skjer i skuespillene. Det er jo helt i orden.

Mette Hofsødegård

BOKANMELDELSER


Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund. Adresse: Teaternett, Torstadvegen 46, 2335 Stange. Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no