AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
18. juni 2001

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKKritisk til PENGESPILLET
i norsk teater

Scenekunstutvalget holder fortsatt kortene meget tett til brystet. Men utvalgets leder Lars Haukaas røpet at en av problemstillingene utvalget arbeider med nå, er hvordan kreftene i norsk teater i større grad kan rettes mot produksjon og publikum, og i mindre grad mot å få en del av statens penger. - Mange er blitt flinke til å søke om penger, men det kan ikke sies å være særlig kunstnerisk produktivt, sa utvalgets leder Lars Haukaas i følge Nationen.

Det var under Porsgrunn Internationale Teaterfestival at Lars Haukaas lettet litt på sløret. De som hadde tatt arrangøren Grenland Friteater på ordet, og forventet at  Scenekunstutvalg "for første gang" skulle legge fram "resultatene av sitt arbeid til nå", ble kan hende skuffet. Men en smule innsikt i utvalgets tenkemåte fikk man altså.

Oppgavefordeling
Ifølge Nationen reiste Haukaas spørsmål om "pengespillet"
bringer staten nærmere målet om å få flest mulig publikummere til flest mulig opplevelser. Utvalget vil blant annet vurdere om det er behov for en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling. Han luftet ordninger som premierer kunstneriske suksesser i markedet, og ville også ta opp spørsmålet om en større del av finansieringen kan skje i privat regi. - Et  tettere samarbeid på produsentsiden kan føre til at teatrene lykkes bedre i å nå et bredere sammensatt publikum, heter det i Nationens referat.

Riksteatret henger med
Slik Haukaas ordla seg om Riksteatret, er det grunn til å tro at denne institusjonen fortsatt har en plass i det scenekunstbildet utvalget ser for seg. Haukaas mente at "forholdene nok bør legges til  til rette for et bedre samarbeid mellom Riksteatret og institusjonene, for det er viktig å øke den geografiske spredningen". 

Ingen vekst
Haukaas kunne fortelle at teaterbesøket i Norge har holdt seg stabilt mellom 1,1 og 1,2 millioner besøk i året. - Det er bra at det ikke er blitt verre, men ille at det er ikke er blitt bedre, sa Haukaas. Han mente at
det er et tankekors at antall publikummere ikke har økt på de siste 20 årene, enda vi har fått 20 prosent flere teatre og 30 prosent flere produksjoner.

Hastverk
Timeplanen som departementet har satt for scenekunstuvalget bebuder at det legges fram en utredning ved årsskiftet. Om den timeplanen skal holdes, begynner det i grunnen å haste. Fordi ennå er ikke utvalget ferdig med å innhente den informasjonen som skal legges til grunn, kunne Haukaas fortelle.

Europeisk
Utvalget legger vekt på internasjonale referanser for scenekunstpolitikken, og har blant annet igjen å få oversikt over situasjonen i Frankrike og Nederland. Fra før har man tegnet Sverige, Danmark, England og Finland på kartet. Fra norsk hold er det intervjuet 20 representante for teatersjefer, forskere, skuespillere og frigruppefolk.

Relatert link Vil ha konstruktivt rabalder, Nationen 13. juni 2001.


NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no

-

Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Torstadvegen 46, 2335 Stange
Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no